Deuken restylen

Deze omcirkelde deuken zijn verwijderd met restylen